Tisková zpráva

Společnost Digital Consulting s.r.o. je zapojena do regionálního Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách
 
Dětmarovice, 2.3.2019. – Zapojením do programu, jehož cílem je zvýšení odborné praxe a šance pro uplatnění na trhu práce po ukončení studia na vysoké škole za účasti podpory Moravskoslezského kraje, nabídla společnost Digital Consulting s.r.o. možnost absolvovat praxi 3 studentům.
 
Na základě dřívějších pozitivních zkušeností jsme se znovu zapojili do projektu, který umožňuje studentům ověřit si své získané znalosti při studiu na vysoké školy v praxi. V rámci Programu na podporu stáží studentů se realizuje odborná stáž ve společnosti Digital Consulting s.r.o. Pod odborným dohledem mají studenti možnost seznámit se, jak to chodí ve skutečných IT firmách a co je čeká, až skončí studium a začnou pracovat v IT profesi.
„Cílem této odborné stáže ve společnosti Digital Consulting je především přiblížit studentům reálné projekty, ukázat jim, jak uplatnit nejlépe získané vědomosti v praxi.  Náplní této stáže byla spolupráce na vývoji software v oblasti webových technologií. Studenti si procvičí programátorské práce převážně v programátorských jazycích PHP, MySQL, JS. Mohou si vyzkoušet kodérské práce ve značkovacích jazycích HTML, CSS, XML, XSLT. Nezbytnou součástí odborné stáže je i analyzování webových stránek, jejich kvalitativní a výkonnostní testování. Závěrem se seznámení s freeware softwarem pro analýzu webových stránek“ upřesňuje Gabriela Šigutová.
 
„Smyslem projektu je připravit studenty, co nejlépe do praxe. Na základě dosavadních zkušeností mohu říci, že realizace odborných stáží přímo v reálných firmách, jako je společnost Digital Consulting, přináší první pozitiva. Na jedné straně si studenti ověří, jak by uspěli v praxi a na druhé straně získají tolik potřebné zkušenosti a dovednosti při práci na reálných projektech. Dle mého názoru, mají stáže význam i pro firmy, protože dochází k většímu propojení teorie s praxí, což by se v budoucnu mělo pozitivně projevit“ dodává Gabriela Šigutová nakonec.
 
 

 

Společnost Digital Consulting s.r.o. je zapojena do regionálního Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách – 2. výzva

Dětmarovice, 29.12.2017. – Zapojením do programu, jehož cílem je zvýšení odborné praxe a šance pro uplatnění na trhu práce po ukončení studia na vysoké škole za účasti podpory Moravskoslezského kraje, nabídla společnost Digital Consulting s.r.o. možnost absolvovat praxi 3 studentům.

Studenti Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava absolvují odbornou stáž v rozmezí 300 hodin, rovnoměrně rozdělených v měsících listopad 2017 až březen 2018 za účelem získání praktických zkušeností z pracovního prostředí v oboru, ve kterém studují. S ohledem na studium bakalářského oboru v oblasti elektrotechniky, telekomunikací a výpočetní techniky na Fakultě elektrotechniky a informatiky je praxe zaměřená na vývoj software v oblasti webových technologií, programátorské práce převážně v PHP, MySQL, JS, kodérské práce převážně v HTML, CSS, XML, XSLT, analýza webových stránek a jejich kvalitativní a výkonnostní testování i seznámení se s freeware softwarem pro analýzu webových stránek. Společnost pod vedením Gabriely Šigutové bere do úvahy i další spolupráci se studenty a proto je vybírala dle slov majitelky pečlivě. „Prozatím je spolupráce bezproblémová, pro nabídnutí další spolupráce či dokonce zaměstnání však zhodnotíme celkový průběh stáže a to i na základě závěrečné zprávy mentora,“ vysvětluje Gabriela Šigutová. Na konci každého měsíce studenti zhotovují výkaz práce, který je kontrolován mentorem a slouží taky jako kontrola průběhu stáže.

Napište nám zprávu